19 júl

Servis a údržba vzduchový clon

Servis a údržba

Môžeme poskytnúť množstvo možností služieb, pretože všetky naše balíky sú prispôsobené vašim požiadavkám a môžu byť dodávané prostredníctvom rôznych oblastí:

Preventívna údržba
Opravy a servis
Výmena dielov
Úplne prispôsobený balík služieb a údržby.

Tím servisu vzduchoveclony.sk poskytuje údržbu a servis pre všetky druhy obchodných a priemyselných:

Rolety a dvere
Vysokorýchlostné rýchle valcovanie dverí
Dvere a dopravné dvere
Automatické posuvné dvere
Posuvné, výkyvné a konzolové brány

Naše skúsenosti nás naučili, že bezpečnosť vášho tímu, bezpečnosť zariadení a spoľahlivý pracovný poriadok zariadení a majetku sú rozhodujúce pre splnenie časových rámcov vašich organizácií a pretrvávajúci úspech.

Okrem toho oceníte riešenie, ktoré vám prinesie úspory nákladov a času, pričom obmedzí prestoje, zvýši morálku zamestnancov a zníži spotrebu energie.

POUŽÍVANIE Širokého spektra odvetví, vrátane maloobchodu, priemyslu, spracovania potravín, poľnohos- podárskeho, obchodného, ​​vysokorýchlostného a prepravného, ​​lekárskeho, letiskového, distribučného a logistického priemyslu.